10 Aug

Chữ ký trên lon

Ứng dụng dựa trên một trào lưu mới nổi thời gian qua : Ký tên lên lon , chai của các hãng nước uống.

chu ky tren lon

Với ứng dụng Chữ Ký Trên Lon, bạn có thể:
+ Chọn mẫu lon của bạn : coca, pepsi , heineken , …..
+ Viết tên của mình.
+ Chỉnh size của chữ.
+ Chỉnh màu sắc chữ.
+ Xoay tên của bạn 1 góc độ thích hợp.
+ Share cho bạn bè trên các mạng xã hội: facebook , twitter , g+ , …
+ Lưu ảnh lại thành file jpg.
+ Di chuyển tên của mình tới vị trí thích hợp.

Chữ ký trên lon
Price: Free

 

Share this